Home / Việc làm vui (page 4)

Việc làm vui

Việc làm vui

GIÁO VIÊN TIẾNG ANH: NGHỀ KHÔNG DỄ

Điều hành một tổ chức đào tạo tiếng Anh lớn gần 10 năm nay, đi dạy cho rất nhiều học viên ở nhiều lứa tuổi khác nhau, làm việc cùng nhiều giáo viên Việt Nam và nước ngoài, huấn luyện và đào tạo nhiều giảng viên và dìu dắt họ …

xem blog