Home / Cẩm Nang (page 8)

Cẩm Nang

Các loại trái cây Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ USA

Chôm chôm  là loại trái cây Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ từ năm 2011.  Năm 2014, Bộ Nông nghiệp Mỹ chính thức cấp phép cho quả nhãn và vải của Việt Nam vào thị trường này. Bên cạnh nhãn lồng Hưng Yên, nhãn Sông Mã (Sơn La), nhãn Miền …

xem blog

Tất tần tật chương trình mới tiếng Anh lớp 7 – Unit 5: Vietnam Food and Drink – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 5: Vietnam Food and Drink – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 5 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-7-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-5-vietnam-food-and-drink-hoc-hay-19.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 5 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 7 – Unit 5: Vietnam …

xem blog

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 – Unit 6: Our Tet Holiday – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 6: Our Tet Holiday – HocHay   Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 6 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-6-our-tet-holiday-hoc-hay-8.html https://hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-6-unit-6-our-tet-holiday-hoc-hay-6.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 6 các bạn nhé! Listen and Read Interviewer: Welcome back to …

xem blog

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural Wonders of the World

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 5: Natural Wonders of the World – HocHay   Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 5 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-5-natural-wonders-of-the-world-hoc-hay-7.html https://hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-6-unit-5-natural-wonders-of-the-world-hoc-hay-5.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 5 các bạn nhé! Listen and Read Vy: Hello, …

xem blog

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 4: Music and Arts – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 4: Music and Arts – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 4 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-7-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-4-music-and-arts-hoc-hay-18.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 4 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 7 – Unit 4: Music and …

xem blog

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 4: My Neighbourhood – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 4: My Neighbourhood – HocHay   Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 4 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-4-my-neighbourhood-hoc-hay-5.html https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-4-my-neighbourhood-hoc-hay-5.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 4 các bạn nhé! Listen and Read Phong: Wow! We’re in Hoi …

xem blog

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 7 Unit 3 – App HocHay cho Android & iOS

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 3: Community Service – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 3 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-7-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-3-community-service-hoc-hay-17.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 3 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 7 – Unit 3: Community Service Listen …

xem blog

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 – Unit 3: My Friends

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 3: My Friends – HocHay   Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 3 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-3-my-friend-hochay-4.html https://hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-6-unit-3-my-friends-hoc-hay-3.html Listen and Read Phuc: This is a great idea, Duong. I love picnics! Duong: Me too, Phuc. I think Lucas …

xem blog