Home / Việc làm vui

Việc làm vui

Việc làm vui

KINH NGHIỆM GIA SƯ TIẾNG ANH BUỔI ĐẦU TIÊN

1. Tác phong và trang phục Thứ nhất là về thời gian. Buổi đầu tiên bạn không được đi muộn, nên đến đúng giờ hẹn, nếu có thể thì đến sớm càng tốt. Hình thức bề ngoài của bạn là cái đầu tiên đạp vào mắt học sinh và phụ …

xem blog