Home / Tag Archives: hướng dẫn viên du lịch

Tag Archives: hướng dẫn viên du lịch

KINH NGHIỆM LÀM HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TIẾNG ANH

Tiếng Anh đã không còn là “ưu thế” mà trở thành một điều kiện bắt buộc đối với tất cả hướng dẫn viên du lịch, đặc biệt là hướng dẫn viên du lịch Tiếng Anh, chuyên phụ trách các đoàn khách nước ngoài.Bất đồng ngôn ngữ là điều không thể tránh …

xem blog