Home / Trúc Vy Hochay

Trúc Vy Hochay

Từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc tế Thiếu nhi – HocHay

Video học từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc tế Thiếu nhi – HocHay Từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc tế Thiếu nhi Từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc tế Thiếu nhi – HocHay Hand /hænd/ Tay Child /tʃaɪld/ Đứa trẻ World /wɜːld/ Thế giới Future /ˈfjuː.tʃər/ Tương lai Happy Children’s day: /ˈhæp.i …

xem blog

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng – HocHay

Video Sinh Học Lớp 12 – Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen – HocHay Sinh Học Lớp 12 – Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen Mối quan hệ giữa gen và tính trạng Sự biểu hiện của gen qua nhiều …

xem blog

Di truyền liên kết với giới tính – Học Hay

Video Sinh Học Lớp 12 – Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân – HocHay Sinh Học Lớp 12 – Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân Di truyền liên kết với giới tính Nhiễm sắc thể giới tính và …

xem blog

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 30: Must – Mustn’t – Needn’t – Học Hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-30-must-mustn-t-needn-t-hoc-hay-335.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 30: Must – Mustn’t – Needn’t – HocHay – Must có nghĩa là “phải”, dùng để diễn tả một mệnh lệnh hay một sự bắt buộc (Necessity) You must drive on the left in London.(Ở London, bạn phải lái xe phía …

xem blog