WordPress database error: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1669827442.6478660106658935546875', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Trúc Vy Hochay, Author at Cộng đồng hỏi đáp về học tiếng anh - Page 10 of 10
Home / Trúc Vy Hochay (page 10)

Trúc Vy Hochay

Học từ vựng tiếng Anh về đoàn kết

Từ vựng tiếng anh về đoàn kết Ngày Quốc tế đoàn kết nhân loại (20/12) là dịp dành để nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết trong quá trình thực hiện và đạt được các mục tiêu quốc tế, như chương trình hành động …

xem blog