Home / Trúc Vy Hochay (page 10)

Trúc Vy Hochay

Học từ vựng tiếng Anh về đoàn kết

Từ vựng tiếng anh về đoàn kết Ngày Quốc tế đoàn kết nhân loại (20/12) là dịp dành để nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết trong quá trình thực hiện và đạt được các mục tiêu quốc tế, như chương trình hành động …

xem blog