Home / Trúc Vy Hochay (page 8)

Trúc Vy Hochay

Video bài nghe Market Leader Pre-intermediate – Unit 3: Selling– HocHay

Video bài nghe Market Leader Pre-intermediate – Unit 3: Selling– HocHay Xem thêm từ vựng tiếng Anh theo chủ đềtại: https://hoctuvung.hochay.com Cùng HocHay học tiếng Anh Market Leader Pre-intermediate các bạn nhé! Market Leader Pre-intermediate – Unit 3: Selling – Listening A. Sue Leeson is Director of Marketing at QVC, the …

xem blog

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 12: An Overcrowded World – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 12: An Overcrowded World – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 12 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-7-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-12-an-overcrowded-world-hoc-hay-26.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 12 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 7 – Unit 12: An Overcrowded …

xem blog

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 – Unit 11: Travelling in the Future – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 11: Travelling in the Future – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 11 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-7-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-11-travelling-in-the-future-hoc-hay-25.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 11 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 7 – Unit 11: Travelling …

xem blog

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 – Unit 10: Sources of Energy – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 10: Sources of Energy – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 10 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-7-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-10-sources-of-energy-hoc-hay-24.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 10 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 7 – Unit 10: Sources of …

xem blog

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 7 Unit 9 – App HocHay cho Android & iOS

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 9: Festivals around the World – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 9 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-7-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-9-festivals-around-the-world-hoc-hay-23.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 9 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 7 – Unit 9: Festivals …

xem blog

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 7 Unit 8 – App HocHay cho Android & iOS

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 8: Films – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 8 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-7-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-8-films-hoc-hay-22.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 8 các bạn nhé! Listen and Read Duong: I’m bored. Do you have any plans …

xem blog

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 – Unit 7: Traffic – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 7: Traffic – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 7 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-7-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-7-traffic-hoc-hay-21.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 7 các bạn nhé! Listen and read. Mai: Hi, Oanh. How are you? Oanh: Hi, …

xem blog

Tất tần tật chương trình mới tiếng Anh lớp 7 – Unit 6: The First University in Vietnam – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 6: The First University in Vietnam – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 6 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-7-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-6-the-first-university-in-vietnam-hoc-hay-20.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 6 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 7 – Unit 6: …

xem blog

Tất tần tật chương trình mới tiếng Anh lớp 7 – Unit 5: Vietnam Food and Drink – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 5: Vietnam Food and Drink – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 5 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-7-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-5-vietnam-food-and-drink-hoc-hay-19.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 5 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 7 – Unit 5: Vietnam …

xem blog

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 4: Music and Arts – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 4: Music and Arts – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 4 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-7-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-4-music-and-arts-hoc-hay-18.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 4 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 7 – Unit 4: Music and …

xem blog