Home /
Notice: Undefined offset: 0 in /home/blogwebhoctienganhcom/wp-content/themes/sahifa/framework/functions/breadcrumbs.php on line 61
Bố cục bài viết IELTS Writing Task 1 – Pie Chart:

Bố cục bài viết IELTS Writing Task 1 – Pie Chart:

Describe Image – PTE Study (With images) | Ielts, Ielts writing ...

Cấu trúc bài viết của Pie Chart cũng tuân theo khuôn mẫu thông thường của dạng bài Writing Task 1, bao gồm 3 phần chính: Introduction, Overview, Body.

 

Với phần Introduction, tương tự với các dạng biểu đồ khác, bạn chỉ cần dùng từ đồng nghĩa để viết lại đề bài. 

 

Với phần Overview:

– Biểu đồ tròn có thời gian: miêu tả xu hướng thay đổi (tăng, giảm) theo thời gian

– Biểu đồ tròn không có thời gian: viết về sự khác biệt giữa các đối tượng chính có trong biểu đồ, chủ yếu sử dụng từ ngữ so sánh

 

Tham khảo thêm ngữ pháp Các dạng so sánh trong tiếng Anh tại: https://dethi.hochay.com/cac-dang-so-sanh-hon-nhat-kem-kep-bang-cd

 

Với phần thân bài:

– Biểu đồ tròn có thời gian: phân chia biểu đồ theo từng giai đoạn thời gian để miêu tả. 

– Biểu đồ tròn không có thời gian: so sánh giữa các đối tượng của biểu đồ với nhau, không miêu tả xu hướng

 

Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 – Pie Chart:

Ví dụ 1: Biểu đồ tròn (Pie Chart) có thời gian:

You should spend about 20 minutes on this task.

The charts below show local government expenditure in 2010 and 2015.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

 

 

Introduction: dùng từ đồng nghĩa để viết lại đề bài

The charts = The graphs

show = indicate

government expenditure = government spending

 

Viết lại câu:

The graphs indicate the percentage breakdown of government spending across nine categories in 2010 and 2015. 

 

– Overview: phân tích xu hướng thay đổi theo thời gian

Sự khác biệt rõ ràng nhất là phần tăng lên của welfare (màu xanh dương), borrowing (màu xanh lá)

Overall, the charts indicate that the government had to cut expenditure in most areas in order to fund the cost of borrowing and welfare.

 

– Body: miêu tả chi tiết những phần còn lại của biểu đồ

Đối với biểu đồ tròn (Pie chart) thì nên nhóm biểu đồ thành những nhóm lớn để tránh việc dư thừa số liệu và lủng củng mạch văn.

Dễ thấy, 4 phần lớn nhất trong biểu đồ là education (màu xanh trời), healthcare (màu cam), pensions (màu xám) và defence (màu vàng).

3 phần nhỏ nhất trong biểu đồ là transport (màu xanh dương đậm), culture and leisure (màu đỏ đậm) and other (màu xám đậm)

In both years, the four largest areas of government expenditure were: education, healthcare, pensions, and defence, with education taking the largest share (24% in 2010 and 21% in 2015). The smallest areas of expenditure were transport, culture and leisure and “other”. Interest on borrowing and spending on welfare lay in between.

Interestingly, between 2010 and 2015, spending on all four of the largest areas had dropped, with the exception of pensions, which remained the same at 19%. Spending on transport and culture and leisure also fell significantly, with the transport budget declining by two thirds. On the other hand, spending on welfare and interest on government borrowing rose markedly, with the latter doubling over the five-year period to 10%.

 

Ví dụ 2: Biểu đồ tròn (Pie chart) không có thời gian:

You should spend about 20 minutes on this task.

The pie charts below show the most common advantages and disadvantages of Bowen Island, according to a survey of visitors.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

– Introduction: viết lại đề bài với từ đồng nghĩa

The pie charts = The two pie charts

show = illustrate

the most common advantages and disadvantages = the aspects of Bowen Island that tourists enjoy the most and the least.

 

Viết lại câu:

The two pie charts illustrate the aspects of Bowen Island that tourists enjoy the most and the least.

 

– Overview: nêu lên sự khác biệt giữa lợi thế (advantages) và bất lợi (disadvantages) mà khách du lịch đánh giá

Tập trung vào các phần lớn trong biểu đồ của hai nhóm đối tượng, tránh viết hết về tất cả các phần trong phần Overview.

Khách du lịch thích: cảnh vật (scenery) và con người (people)

Khách du lịch không thích: giá cả đắt đỏ (high cost of living), ít trò giải trí (entertainment)

Overall, it seems that most people like Bowen Island because of the scenery and people. However, it is possible that the unspoilt nature of the island means there is little in the way of entertainment and this, combined with the high cost of living, makes it unlikely to appeal to everyone.

 

Body: đi vào chi tiết từng phần của 2 nhóm đối tượng

Lợi thế (advantages):

Bowen Island has many features that attract tourists but the most popular of these are the scenery and the people, with more than two-thirds of the visitors to the island listing these as the greatest advantages. The standard of accommodation on the island appears to be more than adequate, with 11% of respondents listing this as an advantage. 12% of visitors cite the culture of the island as a major attraction.

Bất lợi (disadvantages):

However, the island seems far from being a perfect tourist destination. When it comes to the negative aspects of the island, the high cost of living, poor weather and the quality or lack of entertainment are seen as the worst of these. Together, these three categories make up 90% of the total disadvantages. In spite of the high costs on the island, 10% of the visitors complain about poor food quality.

* Vì biểu đồ không có thời gian cụ thể nên dùng Thì Hiện tại Đơn

Xem thêm: https://hochay.com/luyen-thi-ielts/huong-dan-viet-ielts-writing-task-1-pie-chart-bieu-do-tron-hoc-hay-182.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Ngữ điệu bằng trong tạo sự hồi hộp

A. Trong trích dẫn Khi chúng ta sử dụng trích dẫn của người khác trong …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *