Home / Trúc Vy Hochay (page 5)

Trúc Vy Hochay

Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều – HocHay

Video bài học Vật Lý Lớp 12 – Dòng Điện Xoay Chiều – Đại Cương Dòng Điện Xoay Chiều – HocHay Vật Lý Lớp 12 – Dòng Điện Xoay Chiều – Đại Cương Dòng Điện Xoay Chiều Khái niệm về dòng điện xoay chiều Là dòng điện có cường độ …

xem blog

Từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc tế Thiếu nhi – HocHay

Video học từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc tế Thiếu nhi – HocHay Từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc tế Thiếu nhi Từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc tế Thiếu nhi – HocHay Hand /hænd/ Tay Child /tʃaɪld/ Đứa trẻ World /wɜːld/ Thế giới Future /ˈfjuː.tʃər/ Tương lai Happy Children’s day: /ˈhæp.i …

xem blog

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng – HocHay

Video Sinh Học Lớp 12 – Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen – HocHay Sinh Học Lớp 12 – Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen Mối quan hệ giữa gen và tính trạng Sự biểu hiện của gen qua nhiều …

xem blog

Di truyền liên kết với giới tính – Học Hay

Video Sinh Học Lớp 12 – Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân – HocHay Sinh Học Lớp 12 – Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân Di truyền liên kết với giới tính Nhiễm sắc thể giới tính và …

xem blog