Home / Cẩm Nang / Cơ chế của phản ứng phân hạch và Năng lượng phân hạch – HocHay

Cơ chế của phản ứng phân hạch và Năng lượng phân hạch – HocHay

Video bài học Vật Lý Lớp 12 – Hạt Nhân Nguyên Tử – Phản Ứng Phân Hạch – HocHay

Vật Lý Lớp 12 – Hạt Nhân Nguyên Tử – Phản Ứng Phân Hạch

Cơ chế của phản ứng phân hạch

  • Phản ứng phân hạch là gì?

Phản ứng phân hạch là phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai hạt nhân có số khối trung bình (kèm theo một vài nơron phát ra).

  • Phản ứng phân hạch kích thích

Để có phản ứng phân hạch xảy ra tại một hạt nhân X, ta phải truyền cho nó một năng lượng tối thiểu (gọi là năng lượng kích hoạt). Phương pháp dễ nhất là cho X hấp thụ một nơtron, chuyển sang trạng thái kích thích X* không bền vững và xảy ra phân hạch.

n+X→X∗→Y+Z+kn

Năng lượng phân hạch

  • Phản ứng phân hạch toả năng lượng:

Phản ứng phân hạch là phản ứng toả năng lượng, năng lượng đó gọi là năng lượng phân hạch.

  • Phản ứng phân hạch dây chuyền:

Giả sử một lần phân hạch có k nơtron được giải phóng đến kích thích các hạt nhân X92235X2922235U tạo nên những phân hạch mới. Sau n lần phan hạch liên tiếp, số nơtron giải phóng là kn và kích thích kn phân hạch mới.

Khi k≥1 phản ứng dây chuyền tự duy trì.

Khi k<1 phản ứng dây chuyền tắt nhanh.

Vậy để phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì (k≥1) thì khối lượng của chất phân hạch phải đạt một giá trị tối thiểu gọi là khối lượng tới hạn.

  • Phản ứng phân hạch có điều khiển:

Là phản ứng phân hạch dây chuyền có điều khiển (k = 1) được thực hiện trong các lò phản ứng hạt nhân. Năng lượng toả ra từ lò phản ứng không đổi theo thời gian.

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=CIHM0ogKEICAgICGw_-bYA

Link tổng hợp: https://hochay.com/vat-ly-lop12/tong-hop-ly-thuyet-mon-vat-ly-lop-12-hochay-847.html
#vatlylop12 #vatly12 #vatlylop12chuong1 #daodongco #daodongdieuhoa #hochay #hoconline #hoctructuyen

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Chào đón khách đến nhà hàng bằng tiếng anh (cho phục vụ lễ tân) – Học Hay

Đặt chỗ nhà hàng bằng tiếng anh – Tiếng anh giao tiếp   We haven’t …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *