Home / Cẩm Nang / Luyện Toán 11 – Chương 7 – Bài 4: Đường thẳng song song với mặt phẳng – Học hay

Luyện Toán 11 – Chương 7 – Bài 4: Đường thẳng song song với mặt phẳng – Học hay

Kiến thức cần nhớ

Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

Cho đường thẳng d và mặt phẳng (α), ta có ba vị trí tương đối giữa chúng là:

– d//(α) nếu d và (α) không có điểm chung.

– d⊂(α) nếu mọi điểm nằm trong d đều nằm trong (α).

– d cắt (α) nếu d và (α) có duy nhất một điểm chung.

Các định lý và tính chất

Định lý 1: Nếu đường thẳng d không nằm trong mặt phẳng (α) mà d song song với một đường thẳng d′ nằm trong (α) thì d song song với (α).

Vậy {d⊄(α)d//d′⇒d//(α)d′⊂(α)

image

Định lý 2: Cho đường thẳng d song song với mặt phẳng (α), nếu mặt phẳng  (β) chứa d mà cắt (α) theo giao tuyến d′ thì d//d′.

Vậy {d//(α)(β)∩(α)=d′⇒d//d′d⊂(β)

Định lý 3: Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với đường thẳng đó.

Vậy {d//(α)d//(β)⇒d//d′(α)∩(β)=d′

Định lý 4: Cho hai đường thẳng chéo nhau, có duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia.

Một số dạng toán thường gặp

Dạng toán: Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng.

Phương pháp:

Cách 1: Tìm một đường thẳng thuộc mặt phẳng mà song song với đường thẳng đã cho.

Cách 2: Chứng minh đường thẳng đó là giao của hai mặt phẳng mà lần lượt cắt mặt phẳng đã cho theo hai giao tuyến song song.

Ví dụ: Cho hình chóp S.ABC có G1,G2 lần lượt là trọng tâm các tam giác SBC,ABC. Chứng minh G1G2//(SAC)

Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SC, AC.

Khi đó $\frac{BG_1}{BM}=\frac{BG_2}{BN}=\frac{2}{3}⇔G1G2//MN 

Mà M∈SC, N∈AC nên MN⊂(SAC) 

Vậy G1G2//(SAC)

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=CIHM0ogKEICAgICmwIuNxAE

Link tổng hợp: https://hochay.com/toan-lop11/tong-hop-bai-hoc-toan-chuong-trinh-lop-11-hoc-hay-901.html
#Toanlop11 #Toan11 #Hoctoan11 #Luyenthitoan11 #Giaitoan11 #Lythuyettoan11 #Ontaptoan11 #Toanhinhhoc11 #Hochay

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Chào đón khách đến nhà hàng bằng tiếng anh (cho phục vụ lễ tân) – Học Hay

Đặt chỗ nhà hàng bằng tiếng anh – Tiếng anh giao tiếp   We haven’t …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *