Home / Cẩm Nang / Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 3 có phiên âm – Vocabulary Unit 3 12th Grade

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 3 có phiên âm – Vocabulary Unit 3 12th Grade

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 3 có phiên âm – Vocabulary Unit 3 12th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 3 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 3 lớp 12 phần Getting Started nhé!

clutter /ˈklʌtə(r)/ (n) tình trạng bừa bộn, lộn xộn

asthma /ˈæsmə/ (n) bệnh hen, bệnh suyễn

deplete /dɪˈpliːt/ (v) rút hết, làm cạn kiệt

habitat /ˈhæbɪtæt/ (n) môi trường sống

lifestyle /ˈlaɪfstaɪl/ (n) phong cách sống

preservation /ˌprezəˈveɪʃn/ (n) sự giữ gìn

conservation /ˌkɒnsəˈveɪʃn/ (n) sự bảo tồn

mildew /ˈmɪldjuː/ (n) nấm mốc

mould /məʊld/ (n) mốc, meo

pathway /ˈpɑːθweɪ/ (n) đường mòn, lối nhỏ

replenish /rɪˈplenɪʃ/ (v) làm đầy lại, bổ sung

purification /ˌpjʊərɪfɪˈkeɪʃn/ (n) sự làm sạch, sự tinh chế

Language

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 3 lớp 12 phần Language nhé!

organic /ɔːˈɡænɪk/ (a) không dùng chất nhân tạo, hữu cơ

dispose of /dɪˈspəʊz əv/ (v) vứt bỏ

Skills

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 3 lớp 12 phần Skills nhé!

soot /sʊt/ (n) bồ hóng, nhọ nồi

bronchitis /brɒŋˈkaɪtɪs/ (n) bệnh viêm phế quản

biomass /ˈbaɪəʊmæs/ (n) nguyên liệu tự nhiên từ động vật/ thực vật ; sinh khối

geothermal /ˌdʒiːəʊˈθɜːml/ (a) (thuộc) địa nhiệt

Looking Back

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 3 lớp 12 phần Looking Back nhé!

combustion /kəmˈbʌstʃən/ (n) sự đốt cháy

promote /prəˈməʊt/ (v) thúc đẩy, phát triển

sustainability /səˌsteɪnəˈbɪləti/ (n) việc sử dụng năng lượng tự nhiên, sản phẩm không gây hại môi trường, bền vững

Cùng Học Hay ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 3

  • Đề tiếng Anh lớp 12 Unit 3 The Green Movement
  • Kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 3
  • Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 3

Video Cách đọc Từ vựng tiếng Anh lớp 12 – Unit 3: The Green Movement – HocHay

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 12 Unit 3 từ vựng các bạn nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 – Unit 3: The Green Movement

Xem chi tiết tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-12-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-12-unit-3-the-green-movement-hoc-hay-71.html#4mindmap-unit-3-lop-12-cach-hoc-tu-vung-tieng-anh-lop-12-qua-so-do-tu-duy-thong-minh

HOCHAY.COM – nhận thông báo video mới nhất từ Học Từ Vựng HocHay: Từ Vựng Tiếng Anh Dễ Dàng

Subscribe Youtube Channel | Youtube.com/HocHay

Follow Fanpage Facebook | Facebook.com/HocHayco

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit3lop12 #tienganhlop12unit3 #tuvungtienganhlop12unit3

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Tuyệt chiêu Kinh doanh đồ gia dụng từ A – Z trên Mua Hàng Online MuaBanNhanh – Trung tâm thương mại điện tử MuaBanNhanh Hướng dẫn mua hàng online

Tuyệt chiêu Kinh doanh đồ gia dụng từ A – Z trên Mua Hàng Online …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *