Home / Cẩm Nang / Từ vựng tiếng Anh về mùa Thu (Fall) – Topic tiếng Anh về mùa thu (Fall)

Từ vựng tiếng Anh về mùa Thu (Fall) – Topic tiếng Anh về mùa thu (Fall)

Mùa thu – Autumn, Fall

Mùa thu trong tiếng anh có 2 tên gọi là Autumn hoặc Fall: 

  • Autumn thông dụng với người Anh (Anh – Anh), 
  • Fall thông dụng với người Mỹ (Anh – Mỹ). 

Mùa thu là mùa thời tiết khá ôn hòa bởi nó là sự chuyển giao giữa mùa hè và mùa đông. Ở Bắc Mỹ, mùa thu là mùa của những đêm hội Halloween và lễ tạ ơn. 

Đặc trưng của mùa thu là mùa lá rụng. Cây rụng lá vàng vào mùa thu để chuẩn bị đối với thời tiết khắc nghiệt của mùa đông.

Từ vựng tiếng Anh chủ đề mùa thu

Chilly (a)/ˈtʃɪl.i/:  se lạnh

Cool (a)/kuːl/: mát mẻ

Falling leaves (n): lá rụng

Sản vật đặc trưng của mùa thu

Acorn (n) /ˈeɪ.kɔːrn/:  quả sồi

Chestnut (n) /ˈtʃes.nʌt/: hạt dẻ

Persimmon (n) /pɚˈsɪm.ən/: trái hồng

Pine cone (n) /ˈpaɪn ˌkoʊn/:  quả thông

Pumpkin (n) /ˈpʌmp.kɪn/:  bí đỏ

Squash (n) /skwɑːʃ/: bí đao

Turkey (n) /ˈtɝː.ki/:  gà tây

Autumn leaves: lá vàng mùa thu

Nói về mùa thu yêu thích bằng tiếng anh

Fall is my favorite season.

Mùa thu mùa yêu thích của tôi.

         Fall (n) /fɑːl/: mùa thu

         Season (n) /ˈsiː.zən/: mùa

The trees are vibrant with colors of red, yellow and combinations of both.

Những cái cây trở nên rực rỡ với màu đỏ, vàng và sự kết hợp của cả hai.

         Vibrant (a) /ˈvaɪ.brənt/: rực rỡ

         Combination (n) /ˌkɑːm.bəˈneɪ.ʃən/: sự kết hợp

The weather is perfect with cooler temperatures.

Thời tiết hoàn hảo với nhiệt độ mát hơn.

         Perfect (a) /ˈpɝː.fekt/: hoàn hảo

         Cooler temperature: nhiệt độ mát hơn

Skies can transform fromgrey to blue.

Bầu trời có thể chuyển đổi từ xám xịt sang xanh.

         Transform (v): chuyển đổi

It’s the perfect mix of sun and clouds and slight chill to create the best weather ever.

Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa mặt trời, mây và chút khí lạnh để tạo nên thời tiết tuyệt vời nhất.

         Perfect mix: sự kết hợp hoàn hảo

         Chill (n)/tʃɪl/: khí lạnh

Autumn is one of the most packed holiday seasons: Mid-Autumn Festival, Halloween, and Thanksgiving.

Mùa thu là một trong những mùa có nhiều lễ hội nhất: Tết trung thu, Halloween và Lễ Tạ ơn.

         Holiday season (n): mùa lễ hội

         Mid-Autumn Festival: Tết Trung Thu

         Thanksgiving: Lễ Tạ ơn

Autumn creates a sense of comfort, warmth and reflection.

Mùa thu tạo cảm giác thoải mái, ấm áp suy tư.

Ứng dụng học tiếng Anh theo chủ đề mùa thu – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

#muathu #tienganhvemuathu #HocHay #HocTuVung #HocTiengAnh #AppHocTiengAnh #AppHochay #UngDungHocHay #UngDungHocTiengAnh #hotrangHocHay #VietNam

Comfort (n): sự thoải mái

warmth (n): sự ấm cúng

Reflection (n): sự suy tư

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Hồ Trang Học Hay

Check Also

Tuyệt chiêu Kinh doanh đồ gia dụng từ A – Z trên Mua Hàng Online MuaBanNhanh – Trung tâm thương mại điện tử MuaBanNhanh Hướng dẫn mua hàng online

Tuyệt chiêu Kinh doanh đồ gia dụng từ A – Z trên Mua Hàng Online …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *