Home / Cẩm Nang / Luyện toán 11 – Chương 6 – Bài 1: Mở đầu về phép biến hình – Học hay

Luyện toán 11 – Chương 6 – Bài 1: Mở đầu về phép biến hình – Học hay

Định nghĩa

Phép biến hình (trong mặt phẳng) là một quy tắc để với mỗi điểm M thuộc mặt phẳng, xác định được một điểm duy nhất M′ thuộc mặt phẳng ấy. Điểm M′ gọi là ảnh của điểm M qua phép biến hình đó.

Các ví dụ

Ví dụ 1: Cho đường thẳng d. Với mỗi điểm M, xác định điểm M′ là hình chiếu của M lên d. Phép biến hình này là phép chiếu vuông góc lên đường thẳng d.

Ví dụ 2: Cho véc tơ u→, với mỗi điểm M ta xác định điểm M′ thỏa mãn M′→=u→. Phép biến hình này là phép tịnh tiến theo véc tơ u→.

Ví dụ 3: Với mỗi điểm M xác định điểm M′≡M. Phép biến hình này là phép đồng nhất.

Ký hiệu và thuật ngữ

Phép biến hình F và điểm M′ là ảnh của M qua phép biến hình F.

Ký hiệu: M′=F(M) hoặc F(M)= M′.

Ta đọc là: Phép biến hình F biến điểm M thành điểm M′.

Với mỗi hình H, ảnh của H qua phép biến hình F là hình H′ gồm các điểm M′=F(M).

Ký hiệu: H′=F(H)

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Gọi M’ là ảnh của điểm M qua một phép biến hình. Có tất cả bao nhiêu điểm M’?

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 4

Câu 2: Gọi ảnh của điểm M’ qua phép biến hình F là điểm M′. Khi đó, ta có kí hiệu:

 1. F(M) = M’
 2. F(M’) = M
 3. F(MM’) = 0
 4. F(M’M) = 0

Câu 3: Nếu ảnh của hình H qua phép biến hình F là H′ thì ta kí hiệu là:

 1. F(H’) = H
 2. F(HH’) = 0
 3. F(H’H) = 0
 4. F(H) = H’

Đáp án:

 1. B
 2. A
 3. D

#Toanlop11 #Toan11 #Hoctoan11 #Luyenthitoan11 #Giaitoan11 #Lythuyettoan11 #Ontaptoan11 #Toanhinhhoc11 #Hochay

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=CIHM0ogKEICAgIDG6JinXw

Link tổng hợp: https://hochay.com/toan-lop11/tong-hop-bai-hoc-toan-chuong-trinh-lop-11-hoc-hay-901.html
#Toanlop11 #Toan11 #Hoctoan11 #Luyenthitoan11 #Giaitoan11 #Lythuyettoan11 #Ontaptoan11 #Toanhinhhoc11 #Hochay

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Chào đón khách đến nhà hàng bằng tiếng anh (cho phục vụ lễ tân) – Học Hay

Đặt chỗ nhà hàng bằng tiếng anh – Tiếng anh giao tiếp   We haven’t …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *