Home / Cẩm Nang / Năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân – HocHay

Năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân – HocHay

Video bài học Vật Lý Lớp 12 – Hạt Nhân Nguyên Tử – Năng Lượng Liên Kết Hạt Nhân – HocHay

Vật Lý Lớp 12 – Hạt Nhân Nguyên Tử – Năng Lượng Liên Kết Hạt Nhân

Năng lượng liên kết của hạt nhân

  • Độ hụt khối của hạt nhân: Khối lượng của một hạt nhân luôn luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nuclôn tạo thành hạt nhân đó.
Khối lượng của hạt nhân X Khối lượng của Z photon Khối lượng của N notron Tổng khối lượng của các nuclon
mX Z.mP (A−Z).mN m0=Z.mp+(A−Z).mN

 

Độ chênh lệch khối lượng đó gọi là độ hụt khối của hạt nhân, kí hiệu Δm

Δm=m0–mx=[Z.mp+(A–Z).mn–mx]

  • Năng lượng liên kết:

Năng lượng liên kết của một hạt nhân là năng lượng toả ra khi tổng hợp các nuclôn riêng lẻ thành một hạt nhân (hay năng lượng thu vào để phá vỡ hạt nhân thành các nuclôn riêng rẽ)

Wlk=Δm.c2=[Z.mp+(A−Z).mn–mX].c2

  • Năng lượng liên kết riêng:

Là năng lượng kiên kết tính bình quân cho 1 nuclôn có trong hạt nhân. (không quá 8,8 MeV/nuclôn).

WlkA=[Z.mp+(A–Z).mn–mx].c2A(MeVnuclon)

⇒ Năng Lượng liên kết riêng càng lớn thì Hạt nhân càng bền vững 

⇒ Các hạt nhân có số khối trung bình từ 50 đến 95.

Phản ứng hạt nhân:

  • Định nghĩa:

Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi của các hạt nhân, thường chia làm 2 loại:

– Phản ứng hạt nhân tự phát: Là quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền vững thành các hạt nhân khác.

Phản ứng hạt nhân kích thích: Quá trình các hạt nhân tương tác với nhau tạo ra các hạt nhân khác. 

  • Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân:

– Bảo toàn điện tích.

– Bảo toàn số nuclôn (bảo toàn số A).

– Bảo toàn năng lượng toàn phần.

– Bảo toàn động lượng.

  • Năng lượng phản ứng hạt nhân:

Phản ứng hạt nhân có thể toả năng lượng hoặc thu năng lượng.

WP/U=ΔE=(M0–M).c2=[(mA+mB)–(mC+mD)]c2=[(ΔmC+ΔmD)–(ΔmA+ΔmB)]c2=(WLK(C)+WLK(D))–(WLK(A)+WLK(B))

Trong đó:

M0=mA+mB là tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân trước phản ứng.

M=mC+mD là tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân sau phản ứng.

Σ(ΔM0)=ΔmA+ΔmB là tổng độ hụt khối của các hạt trước phản ứng

Σ(ΔM)=ΔmC+ΔmD là tổng độ hụt khối của các hạt sau phản ứng

Nếu M0>M hoặc Σ(ΔM0)<Σ(ΔM)↔WP/U=ΔE>0: phản ứng toả nhiệt.

Nếu M0<M hoặc Σ(ΔM0)>Σ(ΔM)↔WP/U=ΔE<0: phản ứng thu nhiệt.

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=CIHM0ogKEICAgICGieaL9wE

Link tổng hợp: https://hochay.com/vat-ly-lop12/tong-hop-ly-thuyet-mon-vat-ly-lop-12-hochay-847.html
#vatlylop12 #vatly12 #vatlylop12chuong1 #daodongco #daodongdieuhoa #hochay #hoconline #hoctructuyen

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Chào đón khách đến nhà hàng bằng tiếng anh (cho phục vụ lễ tân) – Học Hay

Đặt chỗ nhà hàng bằng tiếng anh – Tiếng anh giao tiếp   We haven’t …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *