Home / Cẩm Nang (page 2)

Cẩm Nang

Các loại câu điều kiện trong câu phức – HocHay

1. Câu điều kiện Câu điều kiện trong tiếng anh gồm có hai mệnh đề là mệnh đề chính và mệnh đề IF. Trong câu điều kiện if, hành động ở mệnh đề chính chỉ xảy ra nếu một điều kiện nào đó ở mệnh đề IF được thoả mãn. Câu điều kiện …

xem blog

Các loại quả trái khác trong tiếng anh là gì? – HocHay

Quả vải tiếng anh là gì? – Quả sấu tiếng anh là gì – Quả na tiếng anh là gì? Lychee /ˈliːtʃi/ quả vải, trái vải Longan /ˈlôNGgən/ quả nhãn, trái nhãn Dracontomelon – quả sấu Custard apple – quả na Java apple – quả roi, quả mận Ambarella – quả cóc, trái cóc Pomelo /ˈpɑːməloʊ/ quả bưởi …

xem blog

Các loại hình doanh nghiệp – HocHay

Công ty cổ phần tiếng anh là gì? – Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng anh là gì? – HocHay Joint sotck company: công ty cổ phần Limited liability company: công ty trách nhiệm hữu hạn Company: công ty Affiliate: công ty liên kết Subsidiary: công ty con Consortium/ …

xem blog

Học Toán 11 – Chương 6 – Bài 6: Phép vị tự – Học Hay

Định nghĩa Cho điểm I và một số thực k≠0. Phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M′ sao cho IM′→=k.IM→  được gọi là phép vị tự tâm I tỉ số k. Kí hiệu V(I;k). Tính chất – Nếu V(I;k)(M)=M′,V(I;k)(N)=N′ thì M′N′→=kMN→ và M′N′=|k|MN – Phép vị tự tỉ số k biến ba điểm thẳng …

xem blog