Home / Cẩm Nang (page 3)

Cẩm Nang

Luyện Toán 11 – Chương 6 – Bài 5: Phép quay – Học Hay

Định nghĩa Cho điểm O và góc lượng giác α. Phép biến hình biến O thành chính nó và biến mỗi điểm M≠ O thành điểm M′ sao cho OM′=OM và góc lượng giác (OM,OM′)^=α được gọi là phép quay tâm O, góc quay α. Kí hiệu: Q(O,α) – Khi α=(2k+1)π, k∈Z thì Q(O,α) là …

xem blog

Ôn tập Toán 11 – Chương 6 – Bài 2: Phép tịnh tiến – Học hay

Định nghĩa Phép đặt tương ứng mỗi điểm M với một điểm M′ sao cho M′→=u→ (u→ là một véc tơ cố định) gọi là phép tịnh tiến theo véc tơ u→. Tính chất – Nếu phép tịnh tiến biến hai điểm bất kì M,N thành hai điểm M′, N′ thì MN=M′N′. – Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba …

xem blog

Những ưu việt của năng lượng nhiệt hạch – HocHay

Cơ chế của phản ứng nhiệt hạch Phản ứng nhiệt hạch là gì? Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn. Điều kiện thực hiện: để có phản ứng nhiệt hạch xảy ra: – Nhiệt …

xem blog