WordPress database error: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1675548088.6994459629058837890625', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Master Spoken English - Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ - Đĩa số 9 (P2) - Cộng đồng hỏi đáp về học tiếng anh

WordPress database error: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
UPDATE `wp_postmeta` SET `meta_value` = '568' WHERE `post_id` = 480 AND `meta_key` = 'tie_views'

Home / Cộng đồng học tiếng Anh / Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 9 (P2)

Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 9 (P2)

HOW TO OVERCOME THE FEAR OF SPEAKING ENGLISH FLUENTLY

Những cảnh dùng để luyện sau đây sẽ thách thức hơn các bài rước, Những cuộc hội thoại sẽ nhanh hơn và rất giống với thực tế cuộc sống.

Nếu các bạn không theo kịp, hãy cố gắng nắm bắt theo khả năng của mình, cố gắng lầm quen với cảnh có nhiều nhóm có luyến âm. Bạn chỉ cần nắm được một nhóm từ trong một cầu, thậm chí một nguyên âm hoặc một phụ âm… Thế là tiến bộ rồi. Sau đó thông qua luyện tập bạn sẽ ngày càng nắm được nhiều hơn. Cứ khổ công luyện đi luyện lại bài tập nầy (scene) cho đến khi nắm được tất cả các nguyên âm, phụ âm, chỗ luyến âm, và ngữ điệu, và thế là bạn đã hoàn thành bài luyện rất thách thức này. Cứ làm dân từng bước. Đừng nản!

Không cần phải chạy kịp người nói khi luyện theo đoạn hội thoại. Bạn có thể đi chậm hơn một chút, Điều quan trọng là bạn phải cắm nhận được những điểm rung khi nói. Khi đã quen với bài luyện, bạn hãy cố gắng chạy theo tốc độ của người nói, và bất chước giống hệt cách nói và cảm giác của người nói. Các bạn cứ luyện đến chừng nào không phải quan tâm nhiều đến “văn bản” trên hình, thì lúc đó bạn sẽ tập trung được nhiều hơn vào phương thức và phong cách phát âm của người nói.

Bây giờ chúng tạ áp dụng những kỹ thuật phát âm đã học. Hãy luyện đọc to một bài báo (Readers Digest có nhiều chú để hay viết bằng tiếng Mỹ).

Bước 1: Đọc, quan tâm đến cấu trúc âm

Bước 2 & 3: Nhắc lại

Đọc một đoạn, chú ý phát âm phụ âm thể hiện giá trị nhạc điệu của nó.

Đọc lại đoạn đó, dùng phụ âm để biểu thị nghĩa của từ, Các bạn còn nhớ ví dụ về từ “wrote” không? Nếu đọc thiếu phụ âm cuối sẽ tạo ra một từ khó hiểu.

Chú ý những yếu tố quan trọng của một chuỗi lời nói: luyến âm, ngữ điệu, dùng độ cao của giọng để làm nổi nghĩa chính của một phát ngôn.

Áp dụng những điều đã học vào lối nói hàng ngày của mình.

——————————————————

Phần theo dõi video. Đọc hường dẫn tiếng Việt trước khi mở băng luyện.

——————————————————

Cảnh sau đây trích từ phim “ The Last Adventure” quay tại Sudan, Tây Phi.

Trong phim có nhiều giọng khác nhau, nhưng có giọng Mỹ chuẩn của vai Giáo sư Malair do Barry Sullivan đóng. Giọng nói của ông rất sâu (đeep), rung (vibrating) và vang (resonant). Ông đã từng nhiều năm làm diễn viên sân khấu. Arthur Kennedy đóng vai Doc và Burt Reynolds đóng vai Caine cũng vậy, là những ví dụ điển hình sử dụng dạng yếu của từ, luyến âm, và độ cao của giọng.

Cảnh 3: The Market

Warm-up Drills

breed

states

baseball

 

dive

chance

naturally

 

 

Anna: What about this man Caine, hm?

Malair: No, forget him.

Anna: Why?

Malair: T don’t trust him

Anna: But you don’t even know him

Malair: Honey, some of my best friends are Americans. When a countryman of mine turns up here suddenly, in this hell-hole, naturally 1m a little suspicious.

Anna: Why aren’t you suspicious of the local Arabs?

 

Malair: I’m afraid you still don’t understand our breed. Back in the States skindiving has practically replaced baseball. First thing an American would want to do is dive with me. I can’t take a chance on that.

Cảnh 4: Hotel Bar

Warm-up Drills

 

 

razor

fifty

years

 

romance

job

because

broad

 

 

Caine: Got a razor that’s bless than fiftyyears old?

Doe: Why?

 

Caine: Cause I’m going to get that job even if [have to romance that broad.

Cảnh 5: The “Anna”

Warm-up Drills

 

easy

really

eat

Caine

 

dangerous

taste

diving

idea

 

job

solve

shot

forward

 

round

cowards

starve

term

 

tank

same

Arabian

greatest

 

died

that

cabin

laboratory

 

snooping

food

shark

damn

naturally

 

berserk

know

no

photograph

 

 

Malair: Now, Mr. Caine. Now, this tank here is for the fish. That one is for the mineral specimens. Give me a hand. Easy now. Yeah, that’s got it. Let her go.

Caine: You know, I used to a little diving myself.

Malair: Mr- Caine, you-w-won’t have to-w-on this job.

Cuine. I saw a photograph in the cabin of a shark. Is that the same one that chewed up the Arabian kid?

Malair: Same species.

Caine: You know, he must have been out of his skull to be, uh…snooping around down there.

Malair: What gives you the idea he was snooping?

Caine: Just a term, Professor. ­

Malair: Yeah, well, he just fell overboard in shark country. At least he died in the world’s greatest laboratory.

Cutne: Well, that’s something to look forward to. You really think you’re going to solve the world’s hunger problem, Professor?

Malair: You really mean you give a damn’?

Caine: No, but I  like to-weat,

Malair: Mr. Caine, tapping the ocean’s mineral reserves will solve your eating problem. Without fish the world would starve to death.

Caine: Any sharks down there?

Malair: Naturally.

Caine: Well, aren’t you going to carry a gun or something?

Malair: Sharks are cowards, Mr. Caine, haven’t you heard? If I carry a gun, I’m just looking for trouble. The only thing that makes a shark dangerous is the smell of blood. When he tastes it, he goes berserk. If I happen to hit one shark, all his friends will come like a short.

Caine: Just out of curiosity, Professor, what’s your favorite food?

Malair: I hate fish. Can’t stand the taste of it.

 

Xem thêm: https://hochay.com/master-spoken-english-luyen-phat-am-tieng-anh-my-dia-so-9-hoc-hay-687.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Bài luyện ngữ điệu (Intonation practice scenes)

Nhóm câu -1 (Sentence Group I) I like to walk to the office when the …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *