Home / Uncategorized (page 3)

Uncategorized

Ôn tập Hóa lớp 12 Bài Phương pháp giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn

Phản ứng nhiệt nhôm tổng quát Al + oxit kim loại → oxit nhôm + kim loại                         (hỗn hợp X)                            (hỗn hợp Y) 2yAl  +  3MxOy  →t0  yAl2O3 + 3xM  (M là các kim loại trung bình như Fe, Cu, Cr,…) Phản ứng xảy ra hoàn toàn 2Al  +  Fe2O3 →t0 Al2O3 + 2Fe                    (1) Phương …

xem blog