Home / Uncategorized (page 4)

Uncategorized

Hóa lớp 12 Bài 5 Phương pháp giải bài tập tác dụng với dung dịch kiềm, muối

Phương pháp giải CO2 tác dụng với dung dịch kiềm Phương pháp  giải: Trường hợp 1: nOH− ≤ nCO2 => nHCO−3 + nOH− Trường hợp 2: nCO2 < nOH− < 2nCO2 Sử dụng bảo toàn nguyên tố C: nCO2 = nHCO−3 + nCO2−3 Sử dụng bảo toàn điện tích: nOH− = nHCO−3 + nHCO−3  => nCO2−3 = nOH− – nCO2 Đối với những dung dịch chứa Ca2+ hoặc Ba2+ tạo kết tủa với CO32- ta cần xét 2 số mol để …

xem blog

Giúp bạn Tự học Luyện thi ETS TOEIC – Test 3: Reading (Phần 2)

Questions 168-171 refer to the following e-mail.   To: Lmaria_bellandini@pweb.netFrom: thomasmclaren@delicatessenmag.comDate: Tuesday, October 2Subject: Food Photography Article Dear Ms. Bellandini: I have some news regarding your article that is scheduled to be published in the next issue of Delicatessen Magazine. — [1] —. Yesterday, we learned that a major advertiser …

xem blog

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 – Unit 10: Our Houses in the Future – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 10: Our Houses in the Future – HocHay   Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 10 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-10-our-houses-in-the-future-hoc-hay-12.html https://hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-6-unit-10-our-houses-in-the-future-hoc-hay-10.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 10 các bạn nhé! Listen and Read Nick: What …

xem blog

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 – Unit 8: Sports and Games – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 8: Sports and Games – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 8 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-8-sports-and-games-hoc-hay-10.html https://hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-6-unit-8-sports-and-games-hoc-hay-8.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 8 các bạn nhé! Listen and Read  Duong: Wow! This gym is …

xem blog