WordPress database error: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1675550175.7557909488677978515625', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Coincident hay Coincidental? - Cộng đồng hỏi đáp về học tiếng anh

WordPress database error: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
UPDATE `wp_postmeta` SET `meta_value` = '558' WHERE `post_id` = 219 AND `meta_key` = 'tie_views'

Home / Cộng đồng học tiếng Anh / Coincident hay Coincidental?

Coincident hay Coincidental?

Choose ‘coincident’ or ‘coincidental’ for the two following sentences:

  1. It’s purely ——- that we both chose to call our daughters Emma.
  2. My student card’s number is ——- with the time when I won the lottery. It was on May 3rd, 2011. And the number is 532011.

Thưa thầy, làm cách nào để phân biệt được hai từ trên ạ? Nghĩa của chúng có hoàn toàn giống nhau không?

Trả lời

Những trường hợp thế này em có thể tra từ điển Anh – Anh là biết nhé.

Nghĩa của coincidental trong từ điển Oxford (xem tại đây):

○ happening by chance; not planned

= xảy ra tình cờ; không được dự định trước

Vậy nó có nghĩa là “tình cờ” hay “ngẫu nhiên”.

Nghĩa của coincident trong từ điển Oxford (xem tại đây):

○ happening in the same place or at the same time

= xảy ra tại cùng địa điểm hoặc cùng thời điểm

Vậy trong câu số (1) em hỏi, ta dùng coincidental.

○ It’s purely coincidental that we both chose to call our daughters Emma.

Hoàn toàn tình cờ là chúng tôi cùng quyết định đặt tên con gái chúng tôi là Emma.

Việc chúng tôi cùng quyết định đặt tên con gái chúng tôi là Emma là hoàn toàn tình cờ.

Tuy nhiên, trong câu (2) ta không dùng coincident (hay coincidental). Coincident dùng để diễn tả hai việc xảy ra cùng thời điểm hoặc địa điểm, không dùng để diễn tả sự trùng khớp giữa hai con số (VD: The rise in shoe sales is coincident with the start of the school year.)

Câu này có vẻ như người ra đề không phải là người bản ngữ nên không đáp án nào đúng cả.

Nếu ta muốn nói là “trùng với” thì nói như sau:

○ My student card’s number is the same as the date I won the lottery. It was on May 3rd, 2011. And the number is 532011.

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About admin

Check Also

Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 9 (P2)

Những cảnh dùng để luyện sau đây sẽ thách thức hơn các bài rước, Những …