blog mới
Home / Cộng đồng học tiếng Anh / Stand a very good chance of có nghĩa là gì?

Stand a very good chance of có nghĩa là gì?

Stand a chance (of something) có nghĩa là “có khả năng thành công hoặc đạt được điều gì đó”.
Em có thể tham khảo nghĩa tại đây: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com//chance

○ He stands a very good chance of winning the election.
= Ông ấy có khả năng rất lớn thắng cuộc bầu cử.

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About admin

Check Also

Company limited hay limited company?

Em tra từ điển Oxford thì thấy người ta dùng limited company nhưng các công ty của Việt Nam lại thường ghi ngược lại.