Home / Cộng đồng học tiếng Anh / Stand a very good chance of có nghĩa là gì?

Stand a very good chance of có nghĩa là gì?

Stand a chance (of something) có nghĩa là “có khả năng thành công hoặc đạt được điều gì đó”.
Em có thể tham khảo nghĩa tại đây: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com//chance

○ He stands a very good chance of winning the election.
= Ông ấy có khả năng rất lớn thắng cuộc bầu cử.

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About admin

Check Also

Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 9 (P2)

Những cảnh dùng để luyện sau đây sẽ thách thức hơn các bài rước, Những …