WordPress database error: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1675550094.8306920528411865234375', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Ngữ điệu bằng trong tạo sự hồi hộp - Cộng đồng hỏi đáp về học tiếng anh

WordPress database error: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
UPDATE `wp_postmeta` SET `meta_value` = '517' WHERE `post_id` = 476 AND `meta_key` = 'tie_views'

Home / Cộng đồng học tiếng Anh / Ngữ điệu bằng trong tạo sự hồi hộp

Ngữ điệu bằng trong tạo sự hồi hộp

The importance of pronunciation – ABC School of English

A. Trong trích dẫn

Khi chúng ta sử dụng trích dẫn của người khác trong lời nói, ta thường dùng ngữ điệu bằng và sau đó là ngữ điệu xuống cho đơn vị lời nói cuối cùng trong trích dẫn. Điều này cho thấy rằng chúng ta chỉ đơn giản là tường thuật những từ đó và không đưa ra cách diễn đạt về những gì đã nói:

B. Chuẩn bị cho trích dẫn

Ngữ điệu bằng cũng thường được sử dụng trên động từ tường thuật (ví dụ: clain, ask, argue) đi trước một trích dẫn. Thông thường, ta sẽ lên giọng ở động từ này, nghỉ 1 lúc, và sau đó là lên giọng tiếp ở từ đầu tiên của trích dẫn. Điều này chỉ rằng những gì được nói tiếp theo là một trích dẫn chứ không phải là một cách diễn đạt:

C. Tạo sự chờ đợi hồi hộp

Chúng ta cũng có thể sử dụng ngữ điệu bằng, lên giọng và tạm dừng để khiến người nghe dự đoán hoặc hồi hộp chờ đợi, buộc người nghe tập trung đặc biệt vào những gì tiếp theo (xem thêm Bài 55C). Lưu ý rằng những gì xuất hiện sau khoảng tạm dừng có thể bắt bằng ngữ điệu cao, trung bình hoặc thấp:

Xem thêm: https://hochay.com/phat-am-tieng-anh/phat-am-tieng-anh-nang-cao-unit-60-ngu-dieu-bang-trong-trich-dan-hoc-hay-677.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 9 (P2)

Những cảnh dùng để luyện sau đây sẽ thách thức hơn các bài rước, Những …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *