Home / Cộng đồng học tiếng Anh / Những lỗi sai thường gặp và tips làm bài hiệu quả IELTS Reading Sentence Completion

Những lỗi sai thường gặp và tips làm bài hiệu quả IELTS Reading Sentence Completion

Nên thi IELTS Academic hay IELTS General Training? - IELTS Đình Lực | DOL English

Những lỗi thường gặp:

 • Những ví dụ ở trên cũng có thể giúp bạn đoán ra phần nào vấn đề chính thường gặp ở các bạn thí sinh đó chính là cố gắng tìm chính xác những từ từ câu hỏi trong bài đọc. Bạn nên tìm những từ có nghĩa tương tự mà đã được sử dụng paraphrasing và synomyms
 • Một lỗi sai phổ biến khác là các bạn không đọc đề bài một cách cẩn thận và viết quá số từ cho phép hoặc không viết đúng những từ có trong bài đọc.
 • Cuối cùng thí sinh thường bắt đầu bằng việc đọc bài đọc trước khi đọc câu hỏi. Điều này sẽ gấy rắc rối cho hầu hết các bạn và tốn thời gian. Hãy đọc câu hỏi trước.

Những tips làm bài hiệu quả:

 • Kiểm tra bao nhiêu số từ bạn được cho phép điền vào chỗ trống. Nếu đề bài ghi ‘NO MORE THAN TWO’, bạn có thể viết một hoặc hai từ. Nếu nó ghi ‘NO MORE THAN THREE’ tức là bạn có thể viết một, hai hoặc ba từ. Nên nhớ số được viết và tính như một chữ, như 72 được tính là một chữ, và từ có gạch nối ở giữa như state-of-the-art cũng được tính là một từ.
 • Đôi khi đề bài sẽ ghi ‘using words from the text’ hoặc ‘from the text’, trong trường hợp này bạn nên sử dụng từ chính xác từ bài đọc và không sử dụng dạng khác của từ đó (word form). Nếu đề bài không đề cập những điều trên, bạn có thể thay đổi dạng từ để phù hợp với nghĩa của câu.
 • Đáp án xuất hiện đúng với trình tự như câu hỏi. Đáp án câu 1 sẽ xuất hiện trước câu hai và đáp án câu 3 sẽ xuất hiện sau đáp án câu 2.
 • Hãy nhớ đáp án của bạn phải đúng ngữ pháp. Kiểm tra từ loại của chô trống. Nó là verb, noun, adj hay adv? Điều này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi dễ dàng hơn.
 • Khi đọc quét để tìm đáp án của bạn, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu được cách paraphrasing và synonyms của những từ trong câu hỏi.
 • Hãy tìm ví trí đoạn chứa đáp án trước khi cố gắng trả lời câu hỏi. Hãy nhớ where before what.
 • Đọc câu hỏi trược khi đọc bài đọc.

Xem thêm: https://hochay.com/chien-luoc-lam-bai-ielts-reading-dang-bai-sentence-completion-hochay-246.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 9 (P2)

Những cảnh dùng để luyện sau đây sẽ thách thức hơn các bài rước, Những …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *