Home / Cộng đồng học tiếng Anh / Nói “vừa… đã…” bằng tiếng Anh thế nào?

Nói “vừa… đã…” bằng tiếng Anh thế nào?

Có ba cách nói sau đây:

○ No sooner had I put the book on the table than I forgot about it.

○ Hardly had I put the book on the table when I forgot about it.

○ As soon as I put the book I the table, I forgot about it.

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About admin

Check Also

Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 9 (P2)

Những cảnh dùng để luyện sau đây sẽ thách thức hơn các bài rước, Những …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *