WordPress database error: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1675550056.3522779941558837890625', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Company limited hay limited company? - Cộng đồng hỏi đáp về học tiếng anh

WordPress database error: [Operation not allowed when innodb_forced_recovery > 0.]
UPDATE `wp_postmeta` SET `meta_value` = '1892' WHERE `post_id` = 251 AND `meta_key` = 'tie_views'

Home / Cộng đồng học tiếng Anh / Company limited hay limited company?

Company limited hay limited company?

Company Limited là phù hợp hơn, Limited ở đây hiểu ở dạng bị động chứ không phải là tính từ. Limited Company sẽ khó hiểu, nếu viết đầy đủ phải là: Limited Liability Company (LLC) mới hiểu là công ty trách nhiệm hữu hạn

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About admin

Check Also

Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 9 (P2)

Những cảnh dùng để luyện sau đây sẽ thách thức hơn các bài rước, Những …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *