Home / Cộng đồng học tiếng Anh / Company limited hay limited company?

Company limited hay limited company?

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

Company Limited là phù hợp hơn, Limited ở đây hiểu ở dạng bị động chứ không phải là tính từ. Limited Company sẽ khó hiểu, nếu viết đầy đủ phải là: Limited Liability Company (LLC) mới hiểu là công ty trách nhiệm hữu hạn

About admin

Check Also

Any đi với danh từ số ít hay nhiều?

Cách dùng Any như thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *