Home / Cộng đồng học tiếng Anh / Company limited hay limited company?

Company limited hay limited company?

Company Limited là phù hợp hơn, Limited ở đây hiểu ở dạng bị động chứ không phải là tính từ. Limited Company sẽ khó hiểu, nếu viết đầy đủ phải là: Limited Liability Company (LLC) mới hiểu là công ty trách nhiệm hữu hạn

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About admin

Check Also

Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 9 (P2)

Những cảnh dùng để luyện sau đây sẽ thách thức hơn các bài rước, Những …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *