blog mới
Home / Cộng đồng học tiếng Anh / Company limited hay limited company?

Company limited hay limited company?

Company Limited là phù hợp hơn, Limited ở đây hiểu ở dạng bị động chứ không phải là tính từ. Limited Company sẽ khó hiểu, nếu viết đầy đủ phải là: Limited Liability Company (LLC) mới hiểu là công ty trách nhiệm hữu hạn

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About admin

Check Also

Any đi với danh từ số ít hay nhiều?

Cách dùng Any như thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *